Bokningsvillkor och trivselregler

Bokningsvillkoren gäller för hyra av boende på Bergs Gård, Hållsvikens Gård samt Tyvudden Gård, Trosa kommun.

Lugn och ro

Vi är en familjegård och våra gäster kommer till oss för lugn och ro och naturnära upplevelser. Våra stugor passar inte för party och efter kl. 23.00 ska det vara låg volym i husen. Önskar ni ha fest är ni välkomna att boka våra festlokaler och restaurang. Särskilda bokningsvillkor gäller för bokning av bröllop och fest.

Stugornas utrustning
Stugorna vi hyr ut är rökfria och utrustade för självhushåll. Sänglinne och handdukar tar gästen med sig eller hyr av oss. Det finns även möjlighet att boka catering från vår restaurang till stugorna. I varje stuga finns en Huspärm med relevant information om ditt boende som gästen förväntas ta del av.

Störningsjour

Vi har en störningsjour med väktarutryckning som kopplas in om gäster som inte följer trivselreglerna i stugorna och stör andra boende på gården. Kostnaden för väktarutryckning debiteras gästen som bokat boendet där reglerna inte efterföljs. Vid utryckning av störningsjouren debiteras gästen 2000 kr.

Betalning
Betalning görs online via säker kortbetalning. Vid fakturering sker betalning till bankgiro eller vårt iban nummer för utländska gäster. Genom betalningen godkänner gästen våra bokningsvillkor.

Bokar du via vår hemsida så registerar du ditt kort och när vi bekräftat din bokning debiteras summan för boendet det kort du angivit. Du får bekräftelse på detta till den e-postadress du uppgivit.

RUT-avdrag för slutstädning i våra boenden

För att garantera hög städkvalité sköter vår personal städningen av stugorna. Du kan använda ditt RUT-avdrag för att halvera kostnaden för slutstädningen.

Gör så här: Ange rabattkoden "RUT" i rutan som finns där du väljer datum för din vistelse (i bokningen). I slutet av bokningen anger du personnummer i anlutning till att du fyller i dina kontaktuppgifter. Klicka även i rutan att du önskar RUT.

Ett krav för avdraget är att du är berättigad att göra RUT-avdrag. Vi kommer att skicka information om avdraget, samt ditt personnummer till Skatteverket. Om du inte är berättigad avdraget måste du betala hela summan till oss samt en administrativ kostnad om 200 kr. Är du osäker på om du är berättigad RUT, kontakta Skatteverket. Här kan du läsa mer om RUT-avdraget.

Städning, Nycklar och Skadegörelse

Gästen ska grovstäda före avresan, följ instruktionerna som finns i huspärmen. Grovstädning inne och ute innebär t.ex. diskning av använd disk och tömning av sopor/tomflaskor. Den städning som vi gör efter er vistelse, innan nästa gäst anländer omfattas inte grovstädning.

Om grovstädning ej genomförs eller om sopor lämnas kvar i boendet kommer hyresvärden att debitera en extra städavgift på 1000 SEK (debiteras det betalkort ni använt vid bokningen). Se mer info om sopor nedan.

Sophantering och sopsortering

Alla sopor tas med från stugan av gästen. Det gäller även flaskor, glas, burkar. Brännmaterial och övrigt sorteringsbart material tas med till närmaste återvinningsstation. I det fall sopor hanteras felaktigt så vår personal måste hantera eller rensa och sortera era sopor debiteras en avgift på 1000 kr för sophantering (debiteras det betalkort ni använt vid bokningen).

Här slänger du sopor

Boende på Bergs Gård slänger hushållssopor, matavfall och komposterbart i den stora blåa containern som står bakom Cykelstallet. Övrigt avfall (kartong, metall, glas m.m.) slängs i närmsta återvinningsstation. Matrester i form av frukt och grönt kan ges till hönsen, mata ej djuren utan att ha pratat med oss först.

Boende på Hållsvikens Gård slänger hushållssopor, matavfall och komposterbart i sopstationen som finns på långsidan av byggnaden Matsalen, det andra huset på höger när man kommer in på området. Släng inga sopor i soptunnor utanför grindarna, dessa tunnor tillhör grannarna. Övrigt avfall (kartong, metall, glas m.m.) slängs i närmsta återvinningsstation.

Boende på Tyvudden Gård slänger slänger hushållssopor, matavfall och komposterbart i husets soptunna som ligger vid vändplanen innan huset (där alla postlådor finns) . Övrigt avfall (kartong, metall, glas m.m.) slängs vid återvinningsstationen vid Källviks brygga.

Nycklar

Nyckeln till ert boende finns i en nyckelbox vid huset. Kod till nyckelbox får ni per mejl innan ankomst. Samtliga nycklar till boendet skall lämnas i nyckelboxen vid avresa, i annat fall debiteras en avgift på 2000 SEK för låsbyte.

Hyresgästens skyldigheter
För att boka boende/lokal måste gästen vara 25 år. Minst två personer (inklusive gästen) ska vara fyllda 25 år för att bo i boendet/ nyttja lokalen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet/lokalen.

Ordningsregler

Det är viktigt att inte störa andra gäster, djur eller boende i privatägda hus i anslutning till boendet ni hyr. Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Gäster som besöker oss söker lugn och ro. Du som gäst ska alltid ge största möjliga hänsyn gentemot övriga boende.
Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 ska gästen ge tystnad gentemot övriga boende.

På Bergs Gård bor flera privatpersoner. Det bor även djur på gården och dessa går ofta utomhus. Stör eller skada inte gårdens djur. Ni får ej besöka djuren utan utsagd tillåtelse från personal på Bergs Gård Trosa. Det går bra att promenera utanför hagarna och titta på djuren. Besök inne hos djuren sker enbart med personal på överenskommet bokat tillfälle, kontakta bokningen om ni är intresserade av detta.

Gäster får ej vistas på tomter till privata hus som ligger i anslutning till våra anläggningar.

Hundar är välkomna hos oss mot en extra städavgift men får ej vistas i soffa och säng. Utomhus ska hunden vara kopplad. Inga hundar tillåts i restaurang eller gårdsbutik. Hundar tillåts ej i våra boenden Lillstugan och Sviten.

Elbilar Av brand- och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ladda elbilar i uttag som finns i våra boenden.

Skador
Gästen har det fulla ansvaret för alla eventuella skador som uppstår på boendet/lokalerna och dess inventarier. Vårdslöshet av Gästen och alla besökare som får tillträde av Gästen till boendet/lokalen, debiterar vi avgift för enligt nedan. Alternativt säger upp avtalet med omedelbar verkan. Om något är trasigt eller ur funktion vid ankomst ska gästen meddela detta omgående så vi kan åtgärda problemet.

Rökförbud gäller i våra stugor och i miljöer som du delar med andra, tex på uteserveringen, gårdsplanen, stranden osv. På Bergs Gård är rökning tillåten på gaveln till Cykelstallet där askopp finns. Saneringskostnad tillkommer från 6 000 SEK vid överträdelse av bestämmelser om rökförbud. Rökning utanför stugorna är tillåtet om det inte stör grannar. Ta med en burk med vatten och fimpa i denna. Väl släckta fimpar kan sedan slängas i hushållssoporna. Burken tar du med till återvinning. Inga fimpar får slängas på marken.

Syfte

Gästen får inte använda boendet/lokalen till något annat syfte än avtalat vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet/lokalen eller dess område eller om boendet/lokalen används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet/lämna lokalen utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Hyresvärden gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Hyresvärden förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet/lokalen och avlägsna gästens tillhörigheter.

Hyresvärden ansvarar inte för kvarglömda saker.

Ordningsregler för bröllop, större fester och evenemang
Vid bokade fester, evenemang coh bröllop gäller separata ordnings- och avbokningsregler där vi bla kommer överens om tider och ordningsregler kopplat till den specifika tillställningen.

Vad har gästen för rättigheter?

Fel som uppstår under vistelsen, skall gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Bergs Gård får möjlighet att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister till oss och Bergs Gård därmed inte har fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkoren inte berättigad till någon ersättning.

Felaktig tjänst eller produkt ersätts i första hand med liknande produkt eller tjänst o i andra hand ersätts den delens värde i pengar.

Krig, naturkatastrofer, strejker med mera
Både gästen och hyresvärden har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad gäller om gästen vill avboka/omboka?
Gästen kan omboka muntligen eller skriftligen 45 dagar innan ankomst. Vi accepterar endast av/ombokningar av Gästen. Hyresvärden är skyldig att bekräfta Gästens av/ombokning skriftligen. Vid ombokning till nästkommande år kan kostnader tillkomma på grund av prisförändringar.

Återbetalning
För boende/lokal som avbokas 45 dagar eller mer före ankomst återbetalas hela beloppet.
För boende/lokal som avbokas 44 dagar eller mindre före ankomst återbetalas ej kostnaden för boendet/lokalen.

Avbokningsregler konferens

Kostnadsfri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst.

Avbokning som sker närmare än 4 veckor innan ankomst debiteras med 25 %, närmare än 3 veckor före ankomst debiteras med 50 %, närmare än 2 veckor innan ankomst 75 % och 1 vecka innan ankomst med 100 % av beställningens värde.

Allmänna villkor, se visita.se.

Personuppgiftslagen

Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Bergs Gård i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för fullgöra Bergs Gårds åtagande gentemot gästen och lämnas även ut till våra samarbetspartners, så som försäkringsgivare, hotell, tåg- flyg- och bussbolag m.fl.

Om du önskar RUT-avdrag vid slutstädning av ditt hyrda fritidsboende ber vi dig om ditt personnummer, namn och adress. Denna information kommer att skickas till Skatteverket. Om du ej uppfyller kraven för eller redan har nyttjat hela ditt RUT-avdrag kommer hela beloppet för städning att förfalla till betalning.

Bergs Gård använder gästens uppgifter för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Givetvis tar vi skyndsamt bort er ur våra register om ni inte önskar få utskick från oss. Meddela oss detta via epost eller via telefon 0156 - 42 00 20.

Bergs Gård Trosa

Bergs Gård Stora Huset 1
619 95 Västerljung

Telefon: 0156-42 00 20
E-post: kontakt@bergsgard.se