Bokningsvillkor för att hyra MTB-cykel

Hyresvillkor vid hyra av MTB-cykel
Vid bokning:
Bokningen är bindande (även om den sker per telefon). Bokad utrustning måste hämtas ut senast
11.00 den dag då hyran börjar gälla. Om du inte vid bokningstillfället meddelat att du blir sen
kommer utrustningen efter kl. 11.00 att hyras ut till andra gäster på plats.
Genom betalningen godkänner gästen våra hyresvillkor.
Betalning sker Bankgiro 5521-7327 eller Swish 1230232421.
Betalning:
All betalning sker i förskott.
Avbokning:
Vid avbokning 10 dagar innan första hyresdag, betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 3-10
dagar innan första hyresdag, betalas 50 % av beloppet tillbaka. Vid avbokning senare än 48 timmar innan första hyresdag, betalas inga pengar tillbaka. Vid avbokning med uppvisande av läkarintyg återbetalas hela beloppet.
Hyrestagaren är ansvarig för hyrd utrustning under tiden du hyr cykeln. Du har själv ansvar att förstå hur cykeln fungerar. Vi instruerar gärna hur cykeln fungerar. Är det något fel på cykeln ring
070-5126273.


Utrustningen ska användas, skötas och ansvaras för på bästa sätt av hyrestagaren. Vid uppenbar
ovarsamhet eller stöld kommer hyrestagaren bli ersättningsskyldig för uppkomna skador eller
utrustningens (vid stöldtillfällets) försäljningsvärde. Om hyrestagaren är under 18 år så bär målsman
ansvaret.
All cykling med hyrd mountainbike sker på egen risk
Bergs Gård ikläder sig inget som helst ansvar vid person-eller klädskada som ev kan uppstå under
hyrestiden. Bergs Gård har inga försäkringar som du kan utnyttja. Kontrollera om din hemförsäkring
gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning.
Besiktning av utrustning:
Det åligger hyrestagaren att besikta och godkänna hyrd utrustning vid utlämnandet.
Vid inlämning av hyrd utrustning:
Utrustningen ska återlämnas under cykeluthyrningens öppettider, 09.00-15.45. Hyrcykeln skall tvättas av före inlämning på anvisad plats,(30 m från infotavlan mot pumptracken) görs inte detta debiteras rengöring hyrestagaren.
Överlåtelse:
Den hyrda utrustningen får inte överlåtas, 2:a handsuthyras eller säljas av hyrestagaren.
Respektera regler:
Det åligger hyrestagaren att följa de regler som gäller i Bergs Gård samt övriga marker.
Bergs Gård har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes
sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse på anläggningen/ inventarier. Vid en
eventuell omedelbar uppsägning av avtalet pga. av ovanstående orsaker har Bergs Gård rätt att
behålla avgiften samt debitera omkostnadsavgift.
Olika väderförhållanden innehållande regn, kyla, blåst, solsken, värme etc. är en del av
naturupplevelsen och ingen giltig anledning för avbokning. Här gäller sunt förnuft och kläder efter
väder.
Mvh Magnus Jonsson Bergs Gård Mtb Arena 070-5126273 E-post: info@bergsgardtrosa.se

Bergs Gård Trosa

Bergs Gård Stora Huset 1
619 95 Västerljung

Telefon: 0156-42 00 20
E-post: kontakt@bergsgard.se