Historien om Bergs gård

Berg gård

Gården Berg

Gården Berg har anor långt tillbaka i tiden. Redan under 1700-talet nämns gården i kyrkböckerna. Magnus och Frida Jonsson driver och bor på den vackra gården som har funnits i familjen i sex generationer, ända sedan 1827.

Bergs Gård nämns i kyrkböckerna som födelseplats för första gången omkring 1755. Troligen var gården aktiv redan 50 år tidigare men under annat namn. De familjer som skötte gården under 1700-talet och tidigt 1800-tal hade det tufft. Hög barnadödlighet och olycka i familjen gjorde att arrendatorerna till gården byttes vid flera tillfällen.

Jonas Ersson arbetade som brukare i Ävlingeby Norrgård i Västerljung när han 1827 beslutade sig för att arrendera Bergs Gård. Gården var sliten och rustades upp över tid. Jonas Ersson är Magnus farfars, farfars far.

1915 köpte Arvid Jonsson loss gården från Örboholm. Han var erkänd som kraftkarl i bygden och satte tillsammans med sina söner upp flera av dagens byggnader på gården. Några exempel är grunden till boningshuset, den gamla ladugården och undantagsstugan på berget. Arvid var även starke man i lantbruksföreningen under kristiderna efter kriget. Medan småbönderna lämnade sina arrenden köpte Arvid loss Berg istället. Arvids arbetsanda har gått vidare genom hans arvingar. Idag driver Magnus och Frida Jonsson gården vidare med samma glöd. Även Fridas släkt, Erikssons har drivit gård i flera generationer.

Familjen Jonsson på Bergs gård

Historia

Bergs Gård som idag drivs av Magnus och Frida Jonsson är en av de äldre gårdarna i denna del av Södermanland. Gården har drivits av familjen sedan 1827, först som arrendator och sedan 1915 som ägare. Driften av gården har gått från far till son i generation efter generation. Magnus och Frida har fyra söner och en dotter, så möjligheten att gården fortsätter att gå vidare finns.
Bergs Gård nämns i kyrkböckerna som födelseplats första gångerna omkring 1755, gården har troligen varit aktiv redan 50 år tidigare men under annat namn. Dock är kyrkböckerna otydliga med gårdsuppgifter under första halvan av 1700-talet.

De familjer som under senare delen av 1700-talet och första åren på 1800-talet drivit gården hade det svårt med stor barnadödlighet och olycka i familjerna. Arrendatorerna byttes flertal gånger under dessa år.
Jonas Ersson som var Magnus farfars farfars far arbetade som brukare på Ävlingeby Norrgård i Västerljung då han beslutade sig för att arrendera Bergs Gård. Jonas, frun Anna-Greta och två barn tog 1827 över en gård som var i slitet skick. Efter det har familjen aldrig lämnat gården och den har successivt utvecklas utifrån sina tiders förutsättningar.

Arvid Jonsson (Magnus farfars far) var den som köpte loss gården 1915 från Örboholm. Arvid var en i bygden erkänd kraftkarl och byggde själv och tillsammans med sina söner upp flera av byggnaderna som finns på gården idag. Exempel på det är grunden till boningshuset, den gamla ladugården och undantagsstugan på berget. Arvid var dessutom en stark man i lantbruksföreningen som i kristiderna efter kriget när småbönderna lämnade sina arrenden stod upp och sade ”Ge inte upp nu, med hårt arbete går det att driva gårdarna vidare.” När andra arrendatorer slutade att driva gårdarna köpte Arvid loss Berg istället.
Arvids inställning till vad som krävs för att driva en gård har nästkommande generationers söner tagit med sig. Magnus, hans far Birger och farfar Rikard har med en arbetskapacitet som väcker avund drivit Bergs Gård vidare.

Familjen Jonsson har verkat som lantbrukare (torpare, brukare, hemmansägare) i knappt 300 år. Redan 1725 finns Magnus farfars farfars farfars far Nils Andersson upptagen som torpare i kyrkböckerna från Västerljung. Familjen återfinns redan i slutet på 1600-talet i Svärta utanför Nyköping så det är ett gediget Sörmländskt lantbrukssläkte som driver Bergs Gård vidare.

Frida som idag driver gården tillsammans med Magnus är bördig från Sörby Oppgård i Årdala. Där även hennes släkt familjen Eriksson har drivit gården i flera generationer tillbaka. Idag arrenderas marken som hör till gården av Magnus och Frida.

Familjen Jonsson i tidigare generationer