Lantbruket

Ett ekologiskt lantbruk

Bergs Gård är en EU-ekologiskt certifierad gård av SMAK. Våra djur betar gräs och örter i våra hagar har på gården och runt om i Sörmland under sommaren. Djuren äter endast gräs, året runt. 

Lantbruket drivs av Magnus & Frida Jonsson, 6: generationen på Bergs. Sonen Ivar är 7:e generationen under utbildning på lantbruksgymnasium.

Frida med sonen Ivar
Våra djur är mestadels Hereford & Angus

Våra djur

Bergs Gård är en EU-ekologiskt certifierad gård av SMAK. Våra djur betar gräs och örter i våra hagar har på gården och runt om i Sörmland under sommaren. Djuren äter endast gräs, året runt. 

Vi har en ligghall för våra djur där vi strör med halm i bädden. Det blir en s k djupströbädd som alstrar värme och som är bekväm för djuren att ligga och gå på. Vi har en småskalig produktion och har ca 140 djur åt gången i olika åldrar. Djuren är mycket lugna och har stora områden att beta nära gården.

Biologisk mångfald i hagen

De betar ute på naturbetesmark som annars skulle bli igenväxt. Korna har tillgång till gräs året runt. Marken är enormt rik på djur och växtarter. När ängarna hålls öppna fortsätter vi att gagna den biologiska mångfalden.

Kol i luften binds i marken tack vare att korna betar, vilket gör det till en klimatneutral process. Djuren dricker helst naturligt vattnen från omgivningen över vatten från koppa. Året runt letar korna upp de vattendrag som de föredrar vilket sparar på vårt dricksvatten.

I och med att djuren äter enbart gräs växer de i normal takt till skillnad från djur som även äter spannmål. Köttet blir mer marmorerat och innehåller även mer omega 3.

Midsommar på Bergs
Ekhagens naturstig på gården med skyltar om olika växter
Gräsbeteskött från Bergs gård i Trosa
Vår egen entrecôte

Vårt kött

Köttet från våra djur använder vi i vår servering på gården samt säljer köttlådor och detaljer i vår gårdsbutik. I gårdsbutiken hittar man även andra produkter från våra kollegor runtom i Sörmland.

Djuren slaktas på Närke Slakteri när de är ca 2,5 år gamla. Köttet hängmöras där innan det styckas på Närke Kött. Styckaren styckar allt kött, vacuumpackar och märker det. Båda dessa företag är ekologiskt certifierade, precis som vi.

Köttet har alltid hängmörats men detaljerna kan med fördel möras ytterligare 2-3 veckor efter förpackningsdag i sin vacuumförpackning.

SE EKO 03 Smak Certifiering AB
Vår samarbetspartner
Tillverkare av våra nötköttskorvar