Projekt under 2024

Vi bygger servicehus, vindskydd och en ny cykelled med stöd från Tillväxtverket.