Teknikbanor

Teknikområdet

Vi har 6 st teknikbanor på gården. Det är en perfekt början innan ni ger er upp i skogen för att cykla lederna.

På teknikbanorna kan man öva teknik av olika slag på liten yta. Det finns hopp, drops, berms, limpor, pumps, balansstockar, klackar, stenkista, slalom och hälleberg.

Det är perfekt om man vill kunna cykla hela familjen på samma ställe och alla kan ändå cykla på sin nivå. Fart och spårval ökar på svårighetsgraden. 

Teknikbanorna är designade tillsammans med Niklas Skogh, banbyggare inom MTB. 

Lillebrors wave

Lillebrors Wave

Kortbeskrivning: Lillebrors Wave är en liten, liten vädersäkrad pumptrack för springcyklar. Det finns springcyklar att låna på plats. Hjälm måste man hålla med själv.

Pumptrack

Farfars Techtrack

Kortbeskrivning: Farfars Tech Track är en kort, vädersäkrad teknibana som man kan använda om man t ex som nyböjare vill träna många olika led- och bankaraktärer på liten yta som eller för att varva upp inför alla andra Skogsleder och Teknikbanor. Farfars börjar och slutar vid gamla maskinhallen 50 meter norr om Gårdsbutiken.

Längd: 0,4 km

Teknisk Svårighetsgrad: Blå/Röd – bitvis halvsvår. Banan innehåller både grävda delar, pumps, balanshinder och hälleberg men man kan undvika dem eller bara cykla nedre slingan.

Tekniska krav på cyklisten:Den nedre slingan är mycket enkel om man undviker balanshinder. Lägger man till den övre åttan måste man kunna växla, bromsa och förflytta sin tyngdpunkt.

Fysiska krav på cyklisten:  Små

Väderkänslighet: Vädersäkrad

Pumptrack

Pumptrack

Kortbeskrivning: PumpTracken är en kort, vädersäkrad teknikbana som också innehåller en hopplinje. Du kan alltså träna både pumpteknik och hoppteknik. VARNING! Börja försiktigt med hoppen som går att rulla igenom. PumpTracken hittar du nedanför Ekhagen 100 meter öster som Gårdsbutiken intill parkeringen.

Längd: 0,4 km

Teknisk Svårighetsgrad:Blå/Röd – bitvis halvsvår. Banan innehåller både en pump som är enkel och ett hopp som är svårare även om det går att rulla igenom.

Tekniska krav på cyklisten: Det är hopplinjen som ställer höga krav om man vill hoppa eller så börjar man försiktigt och lär sig hoppteknik successivt.

Fysiska krav på cyklisten:  Små

Väderkänslighet: Vädersäkrad

Pumptrack

Farmors Flowtrail

Kortbeskrivning: Farmors Flow Trail är en 1,6 km lång grävd, grusad, vädersäkrad halvsvår teknikbana med olika typer av berms och rullbara hopp. Men ju mer du tar i desto mer får du ut av banan. Farfars börjar och slutar en bit bortanför gamla maskinhallen 50 meter in på Bergsleden norr om Gårdsbutiken.

Längd: 1,6 km

Teknisk Svårighetsgrad: Röd – bitvis halvsvår. Banan innehåller både grävda delar, pumps, balanshinder och hälleberg men man kan undvika dem eller bara cykla nedre slingan.

Tekniska krav på cyklisten: Du måste kunna växla, bromsa och förflytta sin tyngdpunkt.

Fysiska krav på cyklisten:  Halvhöga, vissa brantare backar.

Väderkänslighet: Vädersäkrad

Pumptrack

Ekhagens Toppflow

Kortbeskrivning: Ekhagens Topp Flow är en 0,6 km lång grävd, grusad, vädersäkrad mycket svår teknikbana med olika typer av berms och rullbara hopp och olika varianter på avslutningar inom Ekhagens Flow Park. Toppflow börjar en bit in på Toppturen som du når genom att vika av 200 meter in på Bergsloopen ovanför Mördarbacken.

Längd: 0,6 km

Teknisk Svårighetsgrad: Svart – mycket svår. Banan innehåller grävda delar, pumps, hopp och lite hälleberg.

Tekniska krav på cyklisten:Du måste vara mycket skicklig på att cykla MTB och växla, bromsa och förflytta din tyngdpunkt och hantera hopp.

Fysiska krav på cyklisten:  Halvhöga

Väderkänslighet: Vädersäkrad

Pumptrack

Ekhagens Topptur

Kortbeskrivning: Ekhagens Topptur är en 1 km lång mestadels grävd, grusad, vädersäkrad mycket svår teknikbana med olika typer av berms och rullbara hopp och olika varianter på avslutningar inom Ekhagens Flow Park. Toppflow börjar en bit in på Toppturen som du når genom att vika av 200 meter in på Bergsloopen ovanför Mördarbacken.

Längd: 1 km

Teknisk Svårighetsgrad: Svart – mycket svår. Banan innehåller grävda delar, pumps, hopp och lite hälleberg.

Tekniska krav på cyklisten: Du måste vara mycket skicklig på att cykla MTB och växla, bromsa och förflytta din tyngdpunkt och hantera hopp.

Fysiska krav på cyklisten:  Halvhöga

Väderkänslighet: Vädersäkrad

Pumptrack

Ekhagens Flowpark

Kortbeskrivning: Ekhagens Flow Park är ett teknikbaneområde som hänger samman med Toppturen och Toppflow. Det finns mängder med spårval men allt är grävt, grusat, vädersäkrat. Upplägget är att man ska kunna välja svårighetsgrad inom samma område och samma nedfarter genom att nyttja inbyggda hopp eller rulla vid sidan av dem. Ekhagens Flow Park hittar du 100 meter öster om Gårdscaféet ovanför PumpTracken.

Teknisk Svårighetsgrad: Blå till Svart – mycket svår. Banan innehåller grävda delar, pumps och hopp men du kan samtidig rulla förbi dem.

Tekniska krav på cyklisten: Du måste vara duktig på att cykla MTB och växla, bromsa och förflytta din tyngdpunkt och hantera hopp.

Fysiska krav på cyklisten:  Halvhöga

Väderkänslighet: Vädersäkrad

Om vår Pumptrack

En av våra teknikbanor är en Pumptrack. Den har varit möjlig att anlägga med stöttning från Leader Sörmlandskusten.

Så här gick projektet till;

Efter ansökan och ett snabbt ”Go” från Leader Sörmlandskusten så planerades och genomfördes Pumptrackbygget. Avgörande för utformningen och ett lyckat slutresultat var att vi tog hjälp av Niklas Skogh, en professionell bandesigner och banbyggare. Under ett par veckor i maj gick vi från första spadtag till första premiäråk.

Vi ser Pumptracken som en viktig del i vårt Teknikområde och i hela vårt erbjudande till alla våra gästande cyklister. Ett bra Teknikområde med en Pumptrack är en hemvist för i princip alla. Vi får ofta besök av ”småttingar” som kör timme efter timme på springcyklar hos oss. Vi har haft hoppglada erfarna mtb-are i 25-årsåldern som ”nöter på” varv på varv. Och inte minst har fler och fler familjer kommit till oss där alla kan cykla tillsammans på samma ställe men utifrån vilken nivå var och en befinner sig på.

Bland våra Pumptrackcyklande besökare så tar sig merparten också ut på våra 23 km anlagda, uppmärkta och underhållna leder och loopar i skogen. Och där fortsätter äventyret och underhållningen.

Pumptracken är en viktig del i vårt arbete med att skapa ett omtyckt MTB-resmål och utvecklingen av Bergs Gårds MTB-arena.

Tack till Leader Sörmlandskusten för gott samarbete!