Utveckling av Bergs Gård MTB-arena

Vi investerar för att utveckla landsbygden och vi är mycket glada att vi har blivit beviljade projetktstöd från Tillväxtverket.

Projektet består i:

• Anläggning av en ny vandringsled – en rundslinga på cirka sex kilometer i anslutning till Sörmlandsleden. (Klar 2023)

• Två vindskydd – en vid ny led och en vid befintlig MTB-/vandringsled (havsleden).

• Anläggning av två tillgänglighetsanpassade MTB-leder (flowtrails) – en längre och en kortare.

• Tre informationsskyltar/spårkartor.

• Skyltning av MTB-leder. (Klart 2023)

• Ett servicehus (som är öppet för alla) innehållandes cykeltvätt, reparationsverkstad för gäst, RWC-toalett och en dusch.

Syftet med projektet är att möta turisters ökade efterfrågan genom att utveckla fler leder, både vandrings- och cykelleder, samt servicen kring dessa leder för att bli en ännu bättre outdoor-destination i Södermanland. 

Målet med projektet är att Bergs Gård ska vara en fortsatt stark aktör i regionen för rörligt friluftsliv och att besökare ska stanna kvar i området genom att ha mer och fler attraktiva aktiviteter.