Vårt naturbeteskött

Djur och Naturbete

Bergs Gård är en EU-ekologiskt certifierad gård. Våra djur går ute året runt och betar gräs och örter i våra hagar, detta gör inte bara ett delikat kött utan bidrar även till de öppna landskapen. De betar ute på naturbetesmark som annars skulle bli igenväxt. Korna har tillgång till gräs året runt. Marken är enormt rik på djur och växtarter. När ängarna hålls öppna fortsätter vi att gagna den biologiska mångfalden.

Kol i luften binds i marken tack vare att korna betar, vilket gör det till en klimatneutral process. 

Under vintersäsongen fodrar vi med vårt ensilage ute i hagen. I och med att djuren äter enbart gräs växer de i normal takt till skillnad från djur som äter spannmål. Köttet blir mer marmorerat och innehåller även mer omega 3.

De flesta av våra djur går enbart ute året runt. Vi är med i ett program via Länsstyrelsen där man låter djuren leva i sin naturliga miljö utomhus. Detta medför en del extra besök från Länsstyrelsen där de specifikt tittar på djurens välmående.

Djuren är mycket lugna och har stora områden att beta på.

Sommarhalvåret

Sommarhalvåret går de flesta av djuren på sommarbeten på andra områden. I år kommer vi ha grupper av djur på dessa ställen: Sävö, Borgmästarholmen i Trosa och Sörby Oppgård i Årdala (Fridas barndomshem).
Resterande djur går på bete vid Bergs Gård och Örboholm, granngården som vi arrenderar.

Djuren slaktas när de är minst 3 år gamla. Vi har valt att låta djuren bli något äldre då vi tycker att köttet får en djupare och godare mer mogen smak. Köttet hängmöras men detaljerna kan med fördel möras ytterligare 2-3 veckor efter förpackningsdag i sin vacuumförpackning. Köttet ska då ligga i kyl i max 4 grader och förpackningen ska hållas hel.

Allt kött som vacuummöras ska luftas innan tillagning några minuter. När man öppnar förpackningen luktar köttet instängt av den täta förpackningen, det kan även finnas en liten mängd köttsaft i paketet. Häll bort den o torka av köttet. Efter mörning förvarar man köttet i frysen, fryst kött smakar inte sämre än kött som inte varit fryst – det krävs enbart lite planering då man ska tina köttet långsamt i kyl. Köttfärs ska frysas in omgående. Köttet håller sig i frys minst 1 år. Korvarna är tillverkade av enbart gårdens nötkött på Mälarchark i Eskilstuna. Korvarna håller i frys 12 månader.

Biologisk Mångfald

Djuren som betar på vår gård bidrar till biologisk mångfald. Se mer om det i videon nedan!